Kooperatiflerin Bağlı Olduğu Bakanlıklar

14631

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Kuruluş İzni Verilen Kooperatif ve Üst Kuruluşlar
1. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi
2. Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi
3. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
4. Tarım Satış Kooperatifi
5. Site İşletme Kooperatifi
6. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif
7. Sağlık Hizmetleri Kooperatifi

 

Ticaret İl Müdürlüklerince Kuruluş İzni Verilen Kooperatifler
1. Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
2. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi
3. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
4. Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi
5. Hizmet Kooperatifi
6. Eğitim Kooperatifi
7. Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi
8. Deniz Yük Taşıma Kooperatifi
9. Pazarcılar İşletme Kooperatifi
10. Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi
11. Küçük Sanat Kooperatifi
12. Turizm Geliştirme Kooperatifi
13. Temin ve Tevzi Kooperatifi
14. Tüketim Kooperatifi
15. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
16. Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
17. Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Kuruluş İzni Verilen Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
1. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
2. Sulama Kooperatifi
3. Su Ürünleri Kooperatifi
4. Pancar Ekicileri Kooperatifi

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Kuruluş İzni Verilen Kooperatif ve Üst Kuruluşlar
1. Yapı Kooperatifleri Ve Üst Kuruluşları