Limited Şirket Toplantı ve Karar Nisapları

23951

LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

NİSAP

Kanun Veya Şirket Sözleşmesinde Aksi Öngürülmediği Takdirde,Seçim Kararları Dahil,Tüm Genel Kurul Kararları TTK 620 Toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır
Aksi Şirket Sözleşmesinde Öngörülmediği Takdirde Şirket Sözleşmesi Değişiklik Kararları

TTK 589( 621 inci madde hükmü saklıdır)

Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilir.
Şirket İşletme Konusunun Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-a

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde karar alınabilir.
Oyda İmtiyazlı Esas Sermaye Paylarının Öngörülmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-b

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Esas Sermaye Paylarının Devrinin Sınırlandırılması, Yasaklanması Ya Da Kolaylaştırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-c

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Esas Sermayenin Arttırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-d

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Rüçhan Haklarının Sınırlandırılması Ya Da Kaldırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK. 621/1-e

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Şirket Merkezinin Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-f

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Müdürlerin Ve Ortakların Bağlılık Yükümüne Veya Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyette Bulunmalarına Onay Verilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-g

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Bir Ortağın Haklı Sebepler Dolayısıyla Şirketten Çıkarılması İçin Mahkemeye Başvurulması Ve Bir Ortağın Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sebepten Dolayı Şirketten Çıkarılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-h

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Şirketin Feshi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-ı

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Sermaye Azaltımı İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.592, 421/3

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır.
Kanunda Belli Kararların Alınabilmesi Için Ağırlaştırılmış Nisap Aranıyorsa, Bu Nisabı Daha Da Ağırlaştıracak Şirket Sözleşmesi Hükümlerine İlişkin Kararlar

TTK.621/2

Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.
Ek Ya Da Yan Edim Yükümlülükleri Öngören Veya Mevcut Yükümlülükleri Artıran Sözleşme Değişikliği Ile Ilgili Genel Kurul Kararları

TTK.607

İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.
Şirket Sözleşmesine Ortaklıktan Çıkarma Maddesi Eklenmesi Ile Ilgili Genel Kurul Kararı

TTK.621

Şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.