Dosyalar

Enerji Geleceğimiz Paneli

3602
ALANYA ENERJİ GELECEĞİMİZ PANELİ Konuşmaları

04 Mayıs 2009

Hepimizce malum olduğu üzere enerji, çağımızın en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Bu alanda doğal enerji kaynaklarının kıtlığı, enerjiye olan talebin sürekli artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılması ve bu alanda ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi önem kazanmıştır.  Özellikle son yıllarda enerji üretiminde, başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere çeşitli doğal kaynaklardan yararlanılması konusu öne çıkmıştır.Dosyalar

  • ALANYA ENERJİ GELECEĞİMİZ (1,35 MB)

    ALANYA ENERJİ GELECEĞİMİZ PANELİ Konuşmaları – 04 Mayıs 2009