Dosyalar

Yabancı Sermayeli Şirketler Raporu

4201

YABANCI SERMAYELİ (ULUSLAR ARASI SERMAYELİ) ŞİRKETLER VE YABANCILARIN MÜLKİYET EDİNİMLERİ RAPORU – 20.01.2010

Hazine Müsteşarlığı’nın Ocak 2010 da yayınladığı bültenler uyarınca 2009 yılı Kasım ayında 334 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşmiştir. 2009 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 19.165 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 4.400 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda 23.565 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadırDosyalar

  • Yabancı Sermayeli Şirketler Raporu (783,27 KB)

    YABANCI SERMAYELİ (ULUSLAR ARASI SERMAYELİ) ŞİRKETLER VE YABANCILARIN MÜLKİYET EDİNİMLERİ RAPORU – 20.01.2010