Dosyalar

Alanya Turist Profili Araştırması

4231
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu

Uluslararası turizm hareketlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte birçok turizm destinasyonu arasındaki rekabet giderek artmaktadır. Bunun sonucunda ancak sahip oldukları turistik çekicilikleri koruyup, geliştirebilen ve iyi yönetilen destinasyonlar başarılı olabilecektir. Günümüzde turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında bu bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumda başta çevre kalitesi olmak üzere sunulan turistik ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Turizm ürününün kalitesi ise turist beklentilerinin karşılanması ve turistin sunulan hizmetlerden memnun kalması ile yakından ilgilidir.
Alanya 1970’li yıllarda ev pansiyonculuğu ile turizmde tanınmaya başlamış olup, günümüzde Akdeniz çanağındaki ve Türkiye’deki en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Alanya 2006 yılı itibariyle Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelirin %7,2’ sini ve ülkemize gelen yabancı turist sayısının %6,9’unu çekmeyi başarabilmiştir.
Alanya sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleriyle birlikte yaklaşık 150 000’e ulaşan yatak kapasitesiyle ulusal ve uluslararası turizm pazarında çok önemli bir yere sahiptir. Bugün Alanya’nın rekabet gücünün yükseltilmesi için turistik arz kapasitesinin niceliğinden çok niteliğinin artırılması, turizm pazarında güçlü bir imaj yaratabilmesi ve gerek kamu gerekse özel sektör olmak üzere turizmle ilgili tüm paydaşların katılımıyla etkin bir destinasyon yönetimi anlayışını gerçekleştirebilmesi gerekmektedir.
Bu araştırmayla Alanya’ya gelen turist profilinin ortaya çıkarılması, konaklama, acenta hizmetleri ile yöreden memnuniyet durumlarının ve bakış açılarının değerlendirilmesi ve buradan elde edilen bulguların, bölge turizminin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Araştırmaya olan katkılarından dolayı, Araştırma Görevlileri Funda ODUNCUOĞLU ve Engin ÜNGÜREN’ teşekkür ederiz.
Alanya’da ilk defa gerçekleştirilen ve Alanya TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu ile ortaklaşa yapılan bu çalışmanın tüm sektör temsilcilerine, konu ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve bundan sonra yapılacak yeni araştırmalara temel bilgiler sunması bakımından faydalı olmasını dileriz.

Prof.Dr. Ahmet AKTAŞ
Alanya İşletme Fakültesi DekanıDosyalar

  • Alanya Turist Profili Araştırması - 2007 (575,88 KB)