AİDATLAR İÇİN SON TARİH 31 EKİM ÇARŞAMBA

1009

2018 yılı yıllık aidatları ile 2017 yılı ticari karı üzerinden hesaplanacak munzam aidatların ikinci taksitlerini ödeme süresi 31 Ekim 2018 mesai bitiminde sona ermektedir.

5174 Sayılı Kanun’un yıllık üye aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları munzam aidatı düzenleyen 25. maddesi uyarınca üyelerimizin ödemesi gereken yıllık üye aidatı ve munzam aidatları her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmektedir.

2018 yılı yıllık aidatları ile 2017 yılı kazançları üzerinden hesaplanacak munzam aidatların ikinci taksitlerinin de son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona ermektedir. Bu tarihe kadar ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilecektir. Gecikmeli ödeme durumunda kalınmaması için tüm üyelerimize önemle duyurulur.