ARAÇ TAHSİSİ VE GEÇİCİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ

629

12.09.2018 Tarih 2018/09-582 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurul toplantısında gündeme alınan Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün 09.08.2018 tarihli ve E.65670 sayılı yazısı ve ekindeki Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası’nın yazısı ile; Güzergah izin belgesi sahibi C ticari plakalı servis taşımacılığı yapan taşımacıların, kayıtlı taşıtlarının kaza yada arıza sebebiyle iş göremez duruma gelmesi durumunda, aynı özelliklere sahip bir araç tahsis edilmesi ve en fazla 1 (bir) ay süreli geçici güzergah izin belgesi verilmesi konusu değerlendirilmiş;

Güzergah izin belgesi sahibi tahditli C plakalı servis taşımacılığı yapan taşımacıların, kayıtlı taşıtlarının kaza ya da arıza sebebiyle iş göremez duruma gelmesi durumunda, bu durumu Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına kaza tespit tutanağı vb. belgeleri ile bildirmeleri ve aynı özelliklere sahip bir araç tahsis edilmesi kaydıyla, en fazla 15 (on beş) gün süreli geçici güzergah izin belgesi verilmesinin uygun olduğuna komisyona katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.