İÇ TETKİK EĞİTİMİ HAKKINDA

453

Odamız ve TSE Antalya Belgelendirme Müdürlüğü işbirliğinde 7-8 Mart 2019 tarihinde TS EN ISO9001 İç Tetkik eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin amacı; kuruluşun hizmetlerinin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği;

TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma

TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı

Tetkik Çeşitleri

Tetkikin Faydaları

Tetkikin Yönetimi

Tetkikin Planlanması

Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

Pratik ve Örnek Çalışmalar

Ücretli olarak 2 gün sürecek olan eğitime kayıt yaptırmak için ALTSO Eğitim Şube’ye başvurulması gereklidir.