Dosyalar

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ HAKKINDA

280

Alanya Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından iletilen 27 Mayıs 2024 tarihli ve 1416 sayılı yazıda, “ Bulgaristan Seçimleri” konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ile; 09 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bulgaristan Ulusal Meclis seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin olarak, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye’de ikamet etmekte olan Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan ve Türk vatandaşlığına aynı anda sahip olması nedeniyle Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerin önemli bir kısmı çalışma hayatının içerisinde olduğu, bunların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında, bazılarının ise başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere özel sektörde görev aldıkları, çalışma günleri ve süreleri nedeniyle bu kişilerin bir kısmının seçme hakkını kullanmakta güçlüklerle karşılaştığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerden Ülkemizde;

  1. Kamu görevlisi olarak görev alan özellikle sağlık, güvenlik ile eğitim ve öğretim alanında çalışan personelin seçim günü seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını teminen seçim öncesi ve sonrası için izin işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanma,
  2. Özel sektörde çalışan kişilerin seçme haklarım rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını sağlamak üzere organize sanayi bölge müdürlükleri ve meslek odalarıyla gerekli yazışmaların yapılarak işverenlerince bu çalışanlar için gerekli izinlerin verilmesinin sağlanması,
  3. Yukarıda belirtilen hususların oy verme hakkı bulunan kişilere de duyurulması amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Önemle duyurulur.

EK: Resmi Yazı

 EK

  • Resmi Yazı (292,49 KB)