LTD VE AŞ’LERE REKABET KURUMU PAYLARI HK DUYURU

1013

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 39 ncu maddesinin ( c) bendi kapsamında, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemelerin Odalar tarafından tahsili ve ilgili Kuruma aktarılması ile ilgili olarak 25.09.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında bir protokol imzalanmıştır.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi prensibinden hareketle, şirket kuruluş prosedürlerinin azaltılması veya prosedürlerin tek temas noktasında tamamlanması son derece önemlidir. Rekabet kurumu payının odalar tarafından tahsil edilmesi uygulamasının temel amacı, şirket kuruluş prosedürleri içerisinde yer alan pay ödemesinin tek temas noktası olarak faaliyet göstermesi hedeflenen odalar tarafından tahsilinin sağlanarak pay ödemesi için ayrıca bankaya gidilmesinin önlenmesidir.
Söz konusu protokol kapsamında, anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artışlarında ödenmesi gereken rekabet kurumu payı, 01.01.2018 tarihinden itibaren işlem sırasında Odamız tarafından tahsil edilecek olup, bu tarihten itibaren rekabet kurumu payı ile ilgili olarak bankaya herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.