SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA DUYURU

4373

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 24.06.2020 tarihli ve 10131 sayılı “Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hk” konulu, 24.06.2020 tarihli ve.10133 sayılı “YKS Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu, 24.06.2020 tarihli ve 10134 sayılı “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Seyahat İzni Hk” konulu genelgeleri uyarınca ilave istisnaları/düzenlemeleri kararlaştırmak ve Valiliğimize gelen talepleri değerlendirmek üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 26.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

Kurulun 18.06.2020 tarihli ve 2020/52 no.lu kararıyla, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında (belirli istisnalarla) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırılmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 24.06.2020 tarihli ve 10131 sayılı, 24.06.2020 tarihli ve 10133 sayılı, 24.06.2020 tarihli ve 10134 sayılı genelgeleri ile yeni istisnalar/düzenlemeler bildirilmiş olup; bu hususların yanı sıra, Valiliğimize gelen talepler ışığında lokanta, restoran vb. işyerleri ile ilgili hususların da düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bu hususlarda yapılan görüşme sonucunda;
1. 28 Haziran 2020 Pazar günü Polonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanacak olan, İlimizde bulunan Polonya vatandaşlarının 28.06.2020 tarihinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, İlimizden söz konusu temsilciliklerin bulunduğu illere seyahat etmelerinde kolaylık sağlanmasına,
2. Turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmekte olduğundan, daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi için, daha önceki kararlarımızda yer alan istisnalara ek olarak;
Halihazırda İlimiz dahilinde konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;
a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),
b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),
c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri sırasında,
Ayrıca, söz konusu yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacak işletme veya yerlerde çalışanların,
27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
3. İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile, sağlıklarını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilen, daha sonra söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, ayrıca, 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gitmelerine izin verilmiş olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine, gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden;
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 24.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10134 sayılı genelgesi uyarınca;
a) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebileceklerine,
b) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerine,
c) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebileceklerine,
d) Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden birinin seçilebileceğine,
(söz konusu vatandaşlarımızın;
 Otel tatili için rezervasyon belgelerini,
 Yazlık/devremülk için tapu örneklerini,
– Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,
 Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini başvuru sırasında sisteme yüklemeleri zorunludur.)
e) Ayrıca;
 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımızın otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecekleri,
 Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra, yukarıdaki 3/a bendinde belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacağı,
 Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmadığı, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağı,
 İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacağı, ayrıca, e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabileceği,
  İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirileceği, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılacağı hususlarında, işbu kararın yayınlanması suretiyle bilgilendirilmelerine,
4. Yükseköğretim Kurumları Sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında İlimiz sınırları içinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin;
a) Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişiler için gel-al servis ve evlere/adrese paket servis şeklinde (işyeri içerisine oturarak müşteri kabul etmeksizin),
b) Diğer kişilerin talepleri durumunda ise sadece evlere/adrese paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere faaliyet gösterebileceklerine,
c) Bu işyerlerinin çalışanlarının bu amaçla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
5. Kurulumuzun 07.05.2020 tarihli ve 2020/30 no.lu kararının 5. maddesinde belirtilen “İlimize diğer illerden gelecek kişilerden, şehirlerarası otobüs seyahatiyle gelenlerin otogarlarda, diğer araçlarla gelenlerin ise şehir girişi yol kontrol noktalarında sağlık kontrollerinin (ateş ölçümü, semptomlarının izlenmesi) ve temaslı veya pozitif vaka olup olmadıklarının sorgulamasının yapılmasına,” iliskin kararının, İlimizdeki vaka sayısındaki azalma eğilimi ile Antalya Koronavirüs Bilim Danışma Kurulunun tavsiyeleri ışığında ve bu alanda çalışan sağlık personelinin asli görevlerinde aksama yaşanmaması amacıyla kaldırılmasına, söz konusu işlemlerden ateş ölçümlerinin şehir girişi yol kontrol noktalarında şüpheli ve ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili kolluk birimlerince yapılmasına, olumsuz tespit durumunda ilgililerin kolluk refakatinde sağlık kuruluşlarına müracaatlarının sağlanmasına,
6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına, KARAR VERİLMİŞTİR.
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ