Dosyalar

YENİ TTK İLE İLGİLİ ÜÇ YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI

8190

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na  Dayanarak Hazırlanan 3 Yeni Yönetmelik Resmi Gazete Yayınlandı

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren ticaret şirketlerinin denetimleri,  yıllık faaliyet raporunun içerik ve şekli ile  anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve öneride bulunma ile ilgili konulara açıklık getiren üç yeni yönetmelik, Resmi Gazete’nin bu günkü (28.08.2012 tarih ve 28395 Sayılı) sayısında yayınlandı.
Yayınlanan Yönetmelikler:
1.Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – Yürürlük Tarihi 28.08.2012
2.Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik – Yürürlük Tarihi 28.08.2012
3.Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik – Yürürlük Tarihi 1/10/2012
29 Ağustos 2012 Tarihli ve 28396 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan tebliğler:
1- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ – Yürürlük Tarihi 29.08.2012
2- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ – Yürürlük Tarihi 01.10.2012
3- Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ – Yürürlük Tarihi 01.10.2012 * Ticaret Sicili İşlemleri Rehberi İçin TIKLAYINIZ …Dosyalar

  • Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ()
  • Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ()
  • Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ()