Yurtdışı Turizm Fuar Destekleri

4088

İşletmelerin yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımını artırmak,  tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek amacıyla yayımlanan “Yurt Dışı Turizm Fuarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” kapsamında Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

Söz konusu Tebliğe ve uygulama usul ve esaslarına ulaşmak için tıklayınız.