Dosyalar

Yerli Malı Belgesi

8760

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

 1. Dilekçe
  2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek, yerli malı belgesi düzenlenecek ürün sanayi sicil belgesinde yer alacak)
  3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli /  “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
  4.Taahhütname
  5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
  6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
  7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
  8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
  9.Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
  10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
  11. TOBB hesabına belge başına onay ücreti (talep edilen ürün başına onay ücreti) .TOBB hesap numaraları aşağıdadır.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi TR 350004600153888000069072
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi TR 210001500158007293586413
Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi TR 140001200131100016000038
İş Bankası Akay Şubesi TR 100006400000142010785529
Ziraat Bankası Akay Şubesi TR 020001000760059943505032

 

12.ALTSO veznesine yatırılacak Yerli Malı Belgesi Düzenleme Ücreti (275,00.- TL)

 

ALTSO   Hesap Numarası Halkbank Alanya Şubesi TR 910001200957100016000032

 

Önemli Not: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır.

 

 

 Dosyalar

 • Yerli Malı Belgesi Müracaat Dilekçesi (29,50 KB)
 • TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları (281,92 KB)