Dosyalar

Yerli Malı Belgesi

7144

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir. Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları uyarınca düzenlenen belge için aşağıdaki belgeler ile odamıza müracaat edilebilir.

Yerli Malı Belgesi Müracaat için istenilen belgeler

  • Dilekçe
  • Kapasite Raporu
  • Sanayi Sicil Belgesi ( Sanayi Sektörü)
  • Gıda Sicil Belgesi ( Gıda sektörü)
  • Gıda Üretim Sertifikası


Dosyalar

  • Yerli Malı Belgesi Müracaat Dilekçesi (29,50 KB)
  • TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları (281,92 KB)