İş Makinesi Tescili

4338

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: ”Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinesi sahipleri iş makinelerinin satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devir sureti ile edinilmiş ise Noter Satışından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer ticaret ve Sanayi Odası na tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Tarafından Hazırlanan ”İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar” a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Müracaat sırasında aşağıdaki belgelerle odamıza tescil için talepte bulunan iş makineleri sahiplerinin belgeleri aynı gün verilmektedir.

İş Makinesi Tescili Sırasında İstenen Belgeler:

  • Dilekçe,
  • Sahiplik Belgesi (iş makinesinin gümrük beyannamesi, Fatura veya noter satış senedi),
  • Vergi Dairesine yatırılmış Harç Makbuzu (harç tutarı her yılın ocak ayında değişmektedir,i Mikatı Odadan öğrenilecektir.)
  • Araçla ilgili, bilgi veren broşür, prospektüs gibi dokümanlar
  • Sahiplik Belgesi eğer noter satış senedi ile sağlanmışsa ve İş makinesinin tescili Alanya Ticaret ve Sanayi Odası dışında başka bir oda tarafından yapılmışsa, bu oda tarafından iş makinesinin yeni sahibine verilen, ihtiyari tedbir, haciz olup olmadığına dair belge, eski tescil belgesi.

Firma yukarıdaki belgeler ile odaya müracaat ettikten sonra talebi incelenir. Oda veznesine tescil ücreti yatırdıktan sonra işlemi tamamlanır.

Ayrıca plaka için iş makinesi sahibi, tarafımızdan düzenlenen tescil belgesi ile, Şoförler Odası’na müracaat ettiği an yeni plakasını da almaktadır.