Hisse Devri İşlemleri

14006

Anonim şirketlerde hisse devrinin tescil ve ilan zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlarca yürütülen işlemler sırasında pay durumunun yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin istenmesi nedeniyle yaşanması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hisse devirlerinin ilanı dilekçe ekinde noter tarafından düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi ile hisse devrine onay verilen noter onaylı yönetim kurulu kararının ibrazı halinde Müdürlüğümüzce gazeteye ilan için gönderilmektedir.