Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

7732

1. Dilekçe (tasfiye memurları tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tasfiye memurlarınca tasfiye sonu bilançosunun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Ortakların tasfiye sonu bilançosunun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Tasfiye sonu bilançosu (3 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)