Dosyalar

EĞİTİM DUYURUSU

342

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle
etkin, verimli, zaman ve mekân kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) interaktif uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, kuruluşunuz bünyesinde yer alan ofis çalışanlarınız için “Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 8 saat (sekiz saat) 20,00 TL.+%18 KDV (kişi başı), başta güvenlik ve temizlik sektörü çalışanlarınız olmak üzere “Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 12 saat (on iki saat) 30,00 TL.+%18 KDV (kişi başı) eğitim bedeliyle uzaktan eğitim şeklinde verilebilmektedir. Bununla birlikte faaliyetlerine ve Merkezin tüm yayınlarına ücretsiz olarak www.casgem.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

EK: 1. 2023 Eğitim Faaliyet ListesiEK

  • Eğitim Programı (17,79 KB)