ÖLÇÜ ALETLERİ HAKKINDA DUYURU

405
T.C. Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.623 sayılı yazısında; 28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair kanunla 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir,
süreli olarak yürürlüğe giren muafiyet konusu ile ilgili olarak, 01/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcılarının 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili İl Müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletlerini kullanabilecekleri belirtilmektedir.
İlgili üyelerimize önemle duyurulur.