Dosyalar

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

135

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.03.2021 tarih ve 34221550-99-3234 sayılı yazısı;

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021 — 01 Proje Teklif Çağrısı duyurulmuştur.

2021 — 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Projeye ilişkin detaylı bilgi ekte tarafınıza sunulmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek:
1-) Proje Teklif Çağrısı 2021-01 (4 sayfa)

 Proje Teklif Çağrısı 2021-01 (4 sayfa)

  • (2,51 MB)