TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3374

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (12685) numarasında kayıtlı GK HOME TURİZM EMLAK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ’ nin vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 31/03/2017 tarihinde kesinleşen T.C. Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/01/2016 tarih 2016/954 esas, 2017/47 karar sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünce 26/07/2017 tarihinde tescil olduğu ilan olunur.