TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

3995

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (12438) numarasında kayıtlı GERT OG ANJA JUHL HOME TURİZM İNŞAAT EMLAK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin vergi dairesince kaydı resen terk olduğu için münfesih sayıldığından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca 25/06/2014 tarihinde resen silinmiş olup; 31/03/2017 tarihinde kesinleşen T.C. Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/01/2017 tarih 2016/292 esas, 2017/15 karar sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verildiğinden, şirketin ihyası Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünce 21/08/2017 tarihinde tescil olduğu ilan olunur.