Documents

(Turkish) Birleşme İşlemleri

22918

Sorry, this entry is only available in Turkish.Documents

 • (Turkish) Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42.50 KB)
 • (Turkish) Tüm Ortakların Onayına İlişkin Beyan (43.00 KB)
 • (Turkish) Varlık, Hak, Şube ve İştirakler Hakkında Beyan (19.79 KB)
 • (Turkish) Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği (Devralan) (29.00 KB)
 • (Turkish) Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği (Devrolan) (29.50 KB)
 • (Turkish) İnceleme Hakkı İlanı Örneği (25.00 KB)
 • (Turkish) Birleşme Sözleşmesi Örneği (45.50 KB)
 • (Turkish) Birleşme Sözleşmesi Örneği (155 inci Maddenin Birinci Fıkrası Kapsamındaki Sermaye Şirketler için) (39.50 KB)
 • (Turkish) Birleşme Sözleşmesi Örneği (155 inci Maddenin İkinci Fıkrası Kapsamındaki Sermaye Şirketler için) (40.00 KB)
 • (Turkish) Birleşme Rapor Örneği (59.00 KB)
 • (Turkish) Limited Şirket Birleşme Karar Örneği (Devrolan-Devralan) (23.00 KB)
 • (Turkish) Anonim Şirket Birleşme Karar Örneği (Devrolan-Devralan) (27.42 KB)
 • (Turkish) Smmm Rapor Örneği (Tespitlere İlişkin) (90.50 KB)
 • (Turkish) Smmm Rapor Örneği (Kobi Tespitine İlişkin) (44.50 KB)
 • (Turkish) Toplantı ve Karar Nisapları (13.78 KB)