Dosyalar

Ad / Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği, Yabancı Kimlik No İşlemleri

13392

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Ad/soyad / uyruk / pasaport değişikliği ve yabancı kimlik numara tesciline dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Uyruk değişikliği ile birlikte kişinin adı ve/veya soyadında da herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde uyruk değişikliği kararında ad ve/veya soyad değişikliğini de belirtiniz.

3. Ad/soyad ve uyruk değişikliği ile ilgili vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi/yeni noter onaylı pasaport tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği ve Yabancı kimlik no tescili ile ilgili Karar Örnekleri (15,65 KB)