Dosyalar

Ad / Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği, Yabancı Kimlik No İşlemleri

16108

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Ad/soyad / uyruk / pasaport değişikliği ve yabancı kimlik numara tesciline dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Uyruk değişikliği ile birlikte kişinin adı ve/veya soyadında da herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde uyruk değişikliği kararında ad ve/veya soyad değişikliğini de belirtiniz.

3. Ad/soyad ve uyruk değişikliği ile ilgili  yeni nüfus cüzdanı fotokopisi/yeni noter onaylı pasaport tercümesi / Mavi kart / yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği ve Yabancı kimlik no tescili ile ilgili Karar Örnekleri (15,65 KB)