Dosyalar

Ad / Soyad Değişikliği İşlemleri

9217

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Ad/soyad değişikliğine dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13,83 KB)