Dosyalar

Ad/Soyad Değişikliği İşlemleri

7908

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Ad/soyad değişikliğine dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Ad/soyad değişikliği ile ilgili mahkeme kararı aslı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13,83 KB)