Kooperatif İşlemleri

22305

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Kooperatif Türleri :

1. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi
2. Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi
3. Tarım Satış Kooperatifi
4. Site İşletme Kooperatifi
5. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif
6. Sağlık Hizmetleri Kooperatifi
7. Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi
8. Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi
9. İşletme Kooperatifi
10. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
11. Taşıma ve İşletme Kooperatifi
12. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
13. Üretici Birlikleri Kooperatifi
14. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi
15. Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
16. Gayrimenkul İşletme Kooperatifi
17. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
18. Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi
19. Hizmet Kooperatifi
20. Eğitim Kooperatifi
21. Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi
22. Deniz Yük Taşıma Kooperatifi
23. Pazarcılar İşletme Kooperatifi
24. Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi
25. Küçük Sanat Kooperatifi
26. Turizm Geliştirme Kooperatifi
27. Temin ve Tevzi Kooperatifi
28. Tüketim Kooperatifi
29. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
30. Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
31. Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi
32. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
33. Sulama Kooperatifi
34. Su Ürünleri Kooperatifi
35. Pancar Ekicileri Kooperatifi