Dosyalar

Sözleşme Değişiklik İşlemleri

8849

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.

2- Anasözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı aslı

3- İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı tadil tasarısı (ıslak imzalı)( 2 adet)

4- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5- Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli  (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (46,00 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,51 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı Örneği (12,01 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)