Dosyalar

Ek Tasfiye İşlemleri

7486

1- Dilekçe (mahkeme kararında ek tasfiyenin tescil ve ilanına karar verilmesi halinde işlem müdürlüğümüz tarafından resen tescil edilir)
2- Daha önce sicilden kaydı silinmiş olan kooperatifin ek tasfiye sürecine girmesine ilişkin mahkeme kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Mahkeme kararında yeni tasfiye kurulu görevlendirilmiş ise ;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)