Dosyalar

Ek Tasfiye İşlemleri

9156

1- Dilekçe (mahkeme kararında ek tasfiyenin tescil ve ilanına karar verilmesi halinde işlem müdürlüğümüz tarafından resen tescil edilir.)

2- Daha önce sicilden kaydı silinmiş olan kooperatifin ek tasfiye sürecine girmesine ilişkin mahkeme kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Mahkeme kararında yeni tasfiye kurulu görevlendirilmiş ise ;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)