Dosyalar

Şube Kaydı

9087

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

Not : Şube açılışı başvurusu öncesinde, kooperatifin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir

4- Şube açılışı ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not:  Kooperatif ana sözleşmesine göre şube açılışı genel kurul  kararı gerektiriyor ise; genel kurul evrakları hazırlanır.

5- Şube müdürlerinin;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’ te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Fotoğraf (2 adet)

6- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Kayıt işlemleri randevu sırasına göre yapılmakta olup, MERSİS  üzerinden başvuru ile birlikte ayrıca randevu talebi oluşturulması gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,94 KB)