Dosyalar

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

10477

1- Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Kooperatifin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye kurulu tarafından hazırlanan rapor (2 adet)

3- Tasfiyeden dönme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev dağılımı ve kooperatifin temsili ile ilgili yönetim kurulu kararı (Ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.)

4- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

5- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6- Yönetim kurulu üyelerinin;
•  İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

7- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (17,36 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (16,39 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)