Dosyalar

Ad / Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği, Yabancı Kimlik No İşlemleri

18671

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Ad/soyad / uyruk / pasaport değişikliği ve yabancı kimlik numara tesciline dair noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Uyruk değişikliği ile birlikte kişinin adı ve/veya soyadında da herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde uyruk değişikliği kararında ad ve/veya soyad değişikliğini de belirtiniz.

3. Ad/soyad ve uyruk değişikliği ile ilgili  yeni nüfus cüzdanı fotokopisi/yeni noter onaylı pasaport tercümesi / Mavi kart / yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad / Uyruk / Pasaport Değişikliği ve Yabancı kimlik no tescili ile ilgili Karar Örnekleri (15,49 KB)