Dosyalar

Ad/Soyad Değişikliği İşlemleri

11420

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Ad/soyad değişikliğine dair noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Ad/soyad değişikliği ile ilgili mahkeme kararı aslı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (13,18 KB)