Dosyalar

İşletme Adı İşlemleri

16161

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kullanılacak işletme adının tesciline/iptaline ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet )
3. İşletme adının kullanımı, herhangi bir kurumun iznine tabi ise izin yazısıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • İşletme Adı Karar Örneği (11,28 KB)