Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

8064

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Değişiklik işlemi şube adresi, yetkilisi, temsil şekli, sermayesi vb. ile ilgili ise merkez tarafından alınmış karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Yetkili değişikliği ile ilgili olarak ;
a. İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

b. Şube temsilcisi yabancı uyruklu ise, noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet),

TC uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

c. Türkiye’deki adresini gösteren ikamet belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

d. Fotoğraf (2 adet)

Not: Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır.

4. Değişiklik işlemi unvan ve amaç konu vb. ile ilgili ise merkez tarafından alınmış karar ile söz konusu değişikliklerin tescil veya onaylandığına dair yetkili kurumdan alınacak belgeler (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)