Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

7719

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Merkez tarafından alınmış kapanış kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Son ve kesin bilanço(1 asıl olmak üzere 3 adet)

4. Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil gazeteleri (tasfiye süreci 3.çağrı ilan tarihinden itibaren en az 3 aydır)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)