Dosyalar

Sigorta Acentelik İşlemleri

11174

1. Dilekçe(yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Acentelik sözleşmesi tescilinde;
• Acentelik sözleşmesi (2 adet)
• Noter tasdikli vekâletname (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sigorta acenteliğinin sona ermesi halinde;
• Noter tasdikli fesihname(1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)