Dosyalar

Sigorta Acentelik İşlemleri

12932

1. Dilekçe(yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Acentelik sözleşmesi tescilinde;
• Noter tasdikli vekâletname (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Acenteliğin sona ermesi halinde;
• Noter tasdikli fesihname (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)