Dosyalar

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

14926

1- Dilekçe (tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Tasfiyeden dönme ve müdür seçimine ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye memuru tarafından hazırlanan rapor ( 1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yeni müdür seçimi ile ilgili olarak Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri başlığındaki işlemlerin yapılması gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Karar Örneği (15,21 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Rapor Örneği (29,00 KB)